INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Na místě a tedy v den předem domluveného termínu, vám bude předložen k nahlédnutí formulář ,,Informace o ochraně osobních údajů - tzv.GDPR,,

Po jeho přečtení následně vyplníte formulář ,,Čestné prohlášení k provedení tetování,, a souhlas se zpracováním osobních údajů.